NINSKA LAGUNA

Najveće nalazište ljekovitog blata (peloid, liman) nalazi se  uz  Kraljičinu plažu u Ninskoj laguni. Blato se koristi kao terapija za razne bolesti već četiri desetljeća uz nadzor zdravstvene ustanove iz Zadra.

Arheološki nalazi svjedoče da se blato koristilo u termama od liburnskog i rimskog vremena.

Na širem prostoru  nalazi se i 6 natura staništa, 3 rijetke i 4 endemične biljke kao i ptice koje vole takva područja. Ekološki očuvani okoliš privlači ljubitelje prirode tijekom čitave godine.

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close